Inspired by Tel Aviv

תקופות קצרות ()

דירה מרוהטת בלב תל אביב0777

דירות סוג נכס 80 מ''ר גודל 2 חדרי שינה חדרי שינה
1,500 ₪ ללילה
פרטים

בית פרטי בנווה צדק0734

בתים פרטים סוג נכס 250 מ''ר גודל 4 חדרי שינה חדרי שינה 60 מ''ר בחוץ
2,300 ₪ ללילה
פרטים

דירת דופלקס בנווה צדק0732

דירות סוג נכס 100 מ''ר גודל 1 חדרי שינה חדרי שינה

900 ₪ ללילה
פרטים

דירה בשכונת נווה צדק0716

דירות סוג נכס 75 מ''ר גודל 2 חדרי שינה חדרי שינה
1,050 ₪ ללילה
פרטים

בית פרטי בנווה צדק0714

בתים פרטים סוג נכס 500 מ''ר גודל 6 חדרי שינה חדרי שינה
4,000 ₪ ללילה
פרטים

טריפלקס בנווה צדק0694

בתים פרטים סוג נכס 130 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה
1,300 ₪ ללילה
פרטים

בית מיוחד בשכונת נווה צדק0638

בתים פרטים סוג נכס 180 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה
1,300 ₪ ללילה
פרטים

בית פרטי בנווה צדק0635

בתים פרטים סוג נכס 165 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה
1,100 ₪ ללילה
פרטים

דירת גן בנווה צדק0616

דירות גן סוג נכס 140 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה 40 מ''ר בחוץ
2,000 ₪ ללילה
פרטים

דירה במגדל נווה צדק0583

דירות סוג נכס 60 מ''ר גודל 1 חדרי שינה חדרי שינה
900 ₪ ללילה
פרטים

דירה בלב תל-אביב0719

דירות סוג נכס 60 מ''ר גודל 1 חדרי שינה חדרי שינה
900 ₪ ללילה
פרטים

בית פרטי בנווה צדק0718

בתים פרטים סוג נכס 450 מ''ר גודל 5 חדרי שינה חדרי שינה
4,000 ₪ ללילה
פרטים

דירת נופש באליפלט 260659

דירות סוג נכס 52 מ''ר גודל 1 חדרי שינה חדרי שינה
900 ₪ ללילה
פרטים

דירת לופט במגדל נווה צדק0717

דירות לופט סוג נכס 80 מ''ר גודל 2 חדרי שינה חדרי שינה 12 מ''ר בחוץ
12,500 ₪ לחודש
900 ₪ ללילה
פרטים

בית פרטי בנווה צדק0715

בתים פרטים סוג נכס 170 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה 50 מ''ר מרפסת: 50 מ''ר
14,500,000 ₪
32,000 ₪ לחודש
2,500 ₪ ללילה
פרטים

דירה במושבה האמריקאית0729

דירות סוג נכס 75 מ''ר גודל 2 חדרי שינה חדרי שינה
1,000 ₪ ללילה
פרטים

דירת גן בנווה צדק0237

דירות גן סוג נכס 140 מ''ר גודל 3 חדרי שינה חדרי שינה 25 מ''ר בחוץ
1,500 ₪ ללילה
פרטים
Design: | Development: studio costa | SEO: אסטרטגיה שיווקית - דודי שרון